Účetní závěrka a účetní uzávěrka v ČR

Název práce: Účetní závěrka a účetní uzávěrka v ČR
Autor(ka) práce: Švejnarová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filinger, Jaroslav
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce seznamuje s účetní závěrkou a s účetní uzávěrkou v ČR. Uvádí postup přípravných prací k rozvahovému dni. Zabývá se uzavíráním účetních knih a pravidly, která je nutno při účetní uzávěrce dodržovat. Poslední částí je účetní závěrka, včetně popisu všech jejích součástí a povinností s ní spojených. Práce je doplněna přílohou s tabulkami, účetními výkazy a účtovou osnovou.
Klíčová slova: účtová osnova; účetní výkazy; účetní závěrka; účetní uzávěrka; účetnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2006
Datum podání práce: 31. 8. 2006
Datum obhajoby: 8. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3723/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: