Marketingová strategie vinařského spolku VOC Znojmo

Název práce: Marketingová strategie vinařského spolku VOC Znojmo
Autor(ka) práce: Vojtíšek, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Vajčner, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V teoretické části bakalářské práce nejprve popíšu teorii marketingového řízení s rozdělením na marketingové a komerční komunikace. V praktické části pak představím specifika vinařského marketingu, jednotlivé apelační vinařské systémy v Evropě, a vzniklé vinařské spolky VOC v České republice. Na příkladu vinařského spolku VOC Znojmo zmapuji použití jednotlivých prvků marketingového mixu. Na základě provedeného primárního průzkumu trhu a SWOT analýzy pak navrhnu zlepšení v marketingové strategii vinařského spolku VOC Znojmo.
Klíčová slova: Marketingová strategie; komunikační strategie; obchod s vínem; VOC Znojmo
Název práce: Marketing strategy of winery association VOC Znojmo
Autor(ka) práce: Vojtíšek, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Vajčner, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Firstly, I describe the theory of the marketing management divided into marketing and commercial communication. In the second part, I introduce the specifics of the winery marketing, particular regulated wine of origin systems used in Europe, established winery association in the Czech Republic. I would like to chart individual elements of the marketing mix at Winery association VOC Znojmo. Based on the conducted primary market research I afterwards suggest some improvement in VOC Znojmo´s marketing strategy.
Klíčová slova: Marketing strategy; communication strategy; wine market; VOC Znojmo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2017
Datum podání práce: 15. 4. 2018
Datum obhajoby: 20. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60930/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: