Možnosti alokace finančních prostředků drobného investora

Název práce: Možnosti alokace finančních prostředků drobného investora
Autor(ka) práce: Považanová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Oponenti práce: Marková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se cíleně zaměřuje na představení komplexního pohledu na specifickou kategorii osobních financí – investování drobného investora. Druhým z cílů práce je identifikovat konkrétní investiční možnosti vhodné pro drobného investora a díky využití metod analýzy jednotlivých instrumentů určit jejich současnou výhodnost k investování. Cíl práce je naplňován v rámci dílčích kapitol, přesto čtvrtá kapitola diplomové práce, klade na jeho splnění největší důraz. Komplexní pohled na celé odvětví je pak zajištěn v rámci prvních dvou kapitol diplomové práce (rozborem osobních financí a investičního světa) a v rámci poslední kapitoly, která komparací alokace aktiv obyvatel České republiky a Velké Británie, umísťuje rozebíranou problematiku do globálního kontextu.
Klíčová slova: investování; drobný investor; investiční instrumenty; osobní finance
Název práce: Investment of small investors
Autor(ka) práce: Považanová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Oponenti práce: Marková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on specific part of personal finance – investment of small investors. One of the goals is to provide whole picture on this particular topic. The other goal is to identify concrete investment products suitable for small investors and with help of analysing methods gain the results, which of those products are efficient to invest in the moment. First two chapters (Personal Finance and World of Investments) and the last chapter (Allocation of household assets) of the thesis are fulfilling the first goal. Chapters three and four are having the second goal.
Klíčová slova: investment; small investors; instruments; personal finance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2016
Datum podání práce: 16. 4. 2018
Datum obhajoby: 15. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59818/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: