Digitální ekonomika, Industry 4.0 a digitální platební systémy: dopady na mezinárodní organizace

Název práce: The Digital Economy, Industry 4.0 and digital payment systems: impacts on international organizations
Autor(ka) práce: Mojžíš, Radek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper examines the emerging Digital Economy with relation to Industry 4.0 and digital payment technologies. An objective of the study is to present main trends in these segments and their impacts on international organizations. The first part focuses on general introduction to the Digital Economy and Industry 4.0. This includes description of fundamental terms, trends and connections to chosen European countries. The second part inspects current trends in digital payment systems, digital currencies and blockchain technology. The third part analyses and deduces impacts of new technologies on economy and international organizations regarding their management, strategies and social responsibilities. Conclusion summarizes main trends of digitization and their impacts on economy and international organizations.
Klíčová slova: digital currencies; Industry 4.0; international organization; Digital economy
Název práce: Digitální ekonomika, Industry 4.0 a digitální platební systémy: dopady na mezinárodní organizace
Autor(ka) práce: Mojžíš, Radek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá nově vznikající digitální ekonomiku, Industry 4.0 a digitální platební technologie. Cílem práce je prezentovat hlavní trendy v těchto segmentech a jejich dopady na mezinárodní organizace. První část práce se soustředí na všeobecné představení digitální ekonomiky a Industry 4.0. Toto zahrnuje popis elementárních pojmů, trendů a jejich uvedení do souvislosti k vybraným evropským zemím. Druhá část zkoumá současné trendy v digitálních platebních systémech, digitálních měnách a technologii blockchainu. Třetí část analyzuje a vyvozuje dopady nových technologií na ekonomiku a mezinárodní organizace ve vztahu k jejich managementu, strategii a společenské odpovědnosti. Závěr shrnuje hlavní trendy digitalizace a jejich dopady na ekonomiku a mezinárodní organizace.
Klíčová slova: Industry 4.0; mezinárodní organizace; digitální ekonomika; digitální měny

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 6. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 31. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62391/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: