Analýza marketingové strategie firmy X5 Retail Group na ruském trhu se zaměřením na vybraný typ prodejen

Název práce: Analýza marketingové strategie firmy X5 Retail Group na ruském trhu se zaměřením na vybraný typ prodejen
Autor(ka) práce: Taran, Tatiana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce na téma „Analýza marketingové strategie firmy X5 Retail Group na ruském trhu se zaměřením na vybraný typ prodejen“ je analyzovat konkurenční prostředí diskontní prodejny „Pyaterochka” a zjistit, jestli je zvolená marketingová strategie efektivní, případně doporučit změny pro její zlepšení. První část práce je tvořena teoretickým přehledem problému marketingu a tvorby marketingové strategie. Druhá část je zaměřena na analýzu současné situace a stávající marketingové strategie společnosti „Pyaterochka“.
Klíčová slova: Marketing; marketingová strategie; diskontní prodejna; ruský trh
Název práce: Analysis of marketing strategy of X5 Retail group in Russian market with a focus on a particular type of store
Autor(ka) práce: Taran, Tatiana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis “Analysis of marketing strategy of X5 Retail group in Russian market with a focus on a particular type of store” is to examine the current situation of the discount store “Pyaterochka”, to find out if its marketing strategy is effective and to propose some changes to improve it. The first part of the work is aimed at theoretical overview of the marketing and creating marketing strategy. The second part concerns with analysis of the current situation and current marketing strategy of the company “Pyaterochka”.
Klíčová slova: marketing strategy; discount store; Russian market; Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2017
Datum podání práce: 20. 4. 2018
Datum obhajoby: 21. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62335/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: