Značka Made in Italy na světovém trhu

Název práce: Značka Made in Italy na světovém trhu
Autor(ka) práce: Corghi, Silvia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá značkou Made in Italy na světovém trhu. Cílem této práce je analyzovat postavení značky Made in Italy na světovém trhu a prokázat, zda si značka v posledních letech zvyšuje povědomí ve světě na základě analýzy, která vychází ze statistických údajů a dotazníkového šetření zaměřeného na Českou republiku. Práce je členěna do 3 kapitol, kde první kapitola seznamuje čtenáře s charakteristikou značky Made in Italy, jejím vývojem, klíčovými sektory, které tuto značku využívají, a v neposlední řadě konkurenčním nástrojem Country of origin effect. Druhá kapitola se zabývá analýzou značky Made in Italy na světovém trhu, konkrétně situací na jednotlivých trzích, fenoménem padělání zboží a vlivem globalizace na značku Made in Italy. Poslední třetí kapitola se soustředí na perspektivy značky Made in Italy, tedy na inovace a na e-commerce, který představuje velkou příležitost pro italské malé a střední podniky.
Klíčová slova: luxusní zboží; konkurenceschopnost; country of origin effect; Italian sounding; globalizace
Název práce: The brand Made in Italy on the world market
Autor(ka) práce: Corghi, Silvia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses the brand Made in Italy and its position on the world market. The aim of this thesis is to analyse the position of the brand Made in Italy on the world market and to prove whether the brand has increased awareness in the world over the last few years or not, on the basis of an analysis based on statistical data and a questionnaire focused on the Czech Republic. This thesis is divided into three parts. The first chapter introduces the characteristics of the brand Made in Italy, its development, the key sectors that use this brand and last but not least the competitive advantage Country of origin effect. The second chapter is dedicated to the analysis of the Made in Italy brand on the world market, namely the situation on individual markets, the phenomenon of counterfeiting of goods and the impact of globalisation on the brand. The last third chapter focuses on the brand perspective, specifically innovation and e-commerce which represents a great opportunity for Italian small and medium-sized businesses.
Klíčová slova: Italian sounding; competitiveness; globalisation; country of origin effect; luxury goods

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 6. 2017
Datum podání práce: 23. 4. 2018
Datum obhajoby: 22. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62484/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: