Využití Amazon Web Services v domácnosti

Název práce: Využití Amazon Web Services v domácnosti
Autor(ka) práce: Balogh, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je vyvinutí hlasového ovládání v domácnosti pomocí techno-logie Amazon Web Services. V první části této práce jsou představeny a vysvětleny základní součásti praktické části – Raspberry Pi a Amazon Web Services. V druhé části jsou popsány komponenty, které byly nezbytné na provedení praktické stránky tohoto projektu. Zbývající části této bakalářské práce se zabývají návrhem a realizací celého systému ovládání zařízení přes Amazon Web Services.
Klíčová slova: Internet of Things; Amazon Web Services; Raspberry Pi; Python
Název práce: Use of Amazon Web Services at home
Autor(ka) práce: Balogh, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis was to develop home voice control with Amazon Web Services. At the beginning of this project is introduced and describe basic components – Rasp-berry Pi and Amazon Web Services. In second part are described parts, which are necessary for practical part of this project. Remaining parts are focused on design and build practical part of controlling devices through Amazon Web Services.
Klíčová slova: Python; Internet of Things; Raspberry Pi; Amazon Web Services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63866/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: