Vzdělání a lidský kapitál

Název práce: Vzdělání a lidský kapitál
Autor(ka) práce: Skubkova, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Slintáková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaobírá základy teorie lidského kapitálu a jeho propojením s institutem formálního vzdělání. Stěžejní část je věnována ohodnocení zásoby lidského kapitálu v České republice na základě analýzy vzdělanostní struktury obyvatelstva, ekonomickým vazbám mezi vzděláním a trhem práce, a dále pak propočtu fiskální míry návratnosti investic do vzdělání v ČR.
Klíčová slova: vzdělanostní struktura; fiskální návratnost; vzdělání; Lidský kapitál

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2006
Datum podání práce: 31. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3726/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: