Řízení finančních rizik v mezinárodním byznysu

Název práce: Managing financial risks in International Business
Autor(ka) práce: Ponomarenko, Andrii
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis investigates the techniques that firms engaged in international business use to manage different types of financial risks. These exposures affect firm's future cash flows. The analysis differentiate several financial risks, such as a foreign exchange risk, an interest rate risk, a country risk and a commodity price risk. Risk measurement and management are essential tasks of a firm's treasury department. Measurement methods, such as value-at-risk, regression analysis and sensitivity analysis are the most commonly used techniques to assess firm's exposure. Derivative contracts used in hedging strategies against financial risks inlcude forward and futures contracts, swaps and options. By means of case studies, the practical perspective of hedging against financial risks is examined and compared to theoretical approaches.
Klíčová slova: financial risks; derivative contracts; international business; hedging strategies
Název práce: Řízení finančních rizik v mezinárodním byznysu
Autor(ka) práce: Ponomarenko, Andrii
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce zkoumá techniky řízení různých typů finančních rizik, které jsou využívány společnostmi v mezinárodním podnikání. Tato rizika ovlivňují budoucí peněžní toky společnosti. Analýza rozlišuje několik finančních rizik, jako devizové riziko, úrokové riziko, riziko země a riziko komoditních cen. Měření a správa rizik jsou základními úkoly finančního oddělení ve firmě. Mezi nejčastěji používáné metody měření rizik jsou riskovaná hodnota, regresní analýza a analýza citlivosti. Smlouvy o derivátech používané k zajištění proti finančním rizikům zahrnují forwardové a termínové smlouvy, swapy a opce. Prostřednictvím případových studií je zkoumána praktická perspektiva zajišťování proti finančním rizikům, která je dále porovnávána s teoretickými přístupy.
Klíčová slova: mezinárodní byznys; finanční rizika; deriváty; hedgingové strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 23. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62222/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: