Obchodní a Investiční Vztahy Mezi Českou Republikou a Rakouskem

Název práce: Trade and Investment Relations Between the Czech Republic and Austria
Autor(ka) práce: Manamuratov, Alibek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bachelor Thesis is dedicated to illustrating the trade relations between the Czech Republic and Austria. Trade relations have been examined by the calculation of certain trade indices to describe the level of trade relations and its development over the last couple of decades. Additionally, research was conducted for certain products to demonstrate annual volume changes. Moreover, the work has focused on showing the structure of Austrian investment in the Czech Republic, so that one can see its distribution among numerous sectors of economy.
Klíčová slova: Direct Investment; Trade Intensity Index; Trade Complementarity Index
Název práce: Obchodní a Investiční Vztahy Mezi Českou Republikou a Rakouskem
Autor(ka) práce: Manamuratov, Alibek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce je věnována ilustraci obchodních vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem. Obchodní vztahy byly zkoumány s využitím vybraných indexů obchodu za účelem popisu úrovně vzájemných obchodních vztahů a jejich vývoje v průběhu posledních několika desetiletí, přičemž vybrané položky byly zkoumány pro demonstraci ročních objemových změn. Kromě toho tato práce se soustředila na prezentaci struktury rakouských investic v České republice za účelem zjištění jejich odvětvové struktury.
Klíčová slova: komplementarity obchodu; přímé investice; indexy intenzity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 24. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61231/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: