Kvantitativní uvolňování ECB a jeho specifika ve světovém srovnání

Název práce: Kvantitativní uvolňování ECB a jeho specifika ve světovém srovnání
Autor(ka) práce: Pechová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá programem kvantitativního uvolňování v eurozóně. Kvantitativní uvolňování ECB je komparováno s programy QE dalších centrálních bank v USA, Velké Británii a v Japonsku a na základě zkušeností z těchto zemí jsou vyvozeny možné dopady na ekonomiku eurozóny. V úvodu práce jsou popsány transmisní mechanismy kvantitativního uvolňování, dále je věnován prostor průběhu QE v jednotlivých zemích a analýze dopadů na vybrané makroekonomické ukazatele. Získané poznatky jsou porovnány s průběhem a krátkodobými dopady QE v eurozóně. V závěru práce jsou popsány potenciální rizika dlouhodobě udržované uvolněné monetární politiky.
Klíčová slova: kvantitativní uvolňování; monetární politika; Rozšířený program nákupu aktiv; transmisní mechanismy
Název práce: Quantitative Easing of the ECB and its specifics in world comparison
Autor(ka) práce: Pechová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the program of quantitative easing in the euro area. Quantitative easing of the ECB is compared with the QE programs of other central banks in the US, the UK and Japan, and potential impacts on the euro area economy are derived from experience from these countries. The thesis describes transmission mechanisms of QE as well as the course of QE in aforementioned countries and an analysis of impacts on selected macroeconomic indicators in these countries. The lessons learned are compared with the course and short-term impacts of QE in the euro area. At the end of the paper are described the potential risks of long-term period of very loose monetary policy.
Klíčová slova: monetary policy; Expanded asset purchase programme; quantitative easing; transmission mechanisms

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2016
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 31. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59131/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: