Komunikační strategie portálu Dobrovolník.cz

Název práce: Komunikační strategie portálu Dobrovolník.cz
Autor(ka) práce: Havlíčková, Viktorie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Jandová, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout zlepšení komunikační strategie neziskového portálu Dobrovolník.cz na základě výzkumu spokojenosti současných uživatelů portálu a kritického zhodnocení současné komunikační strategie. Teoretická část se věnuje charakteristice neziskových organizací a marketingu neziskových organizací. Součástí praktické části je popis současné komunikační strategie portálu Dobrovolník.cz a marketingový výzkum provedený formou dotazníkového šetření. Práci uzavírají návrhy a doporučení na zlepšení komunikační strategie vycházející z výsledků výzkumu.
Klíčová slova: dobrovolnictví; komunikační strategie; neziskové organizace; marketing
Název práce: Communication strategy of Dobrovolník.cz
Autor(ka) práce: Havlíčková, Viktorie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Jandová, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this bachelor thesis is to propose improvement of the communication strategy of the non-profit portal Dobrovolník.cz based on the research of the satisfaction of current portal users and the critical evaluation of the current communication strategy. The theoretical part deals with the characteristics of non-profit organizations and marketing of non-profit organizations. In the practical part there is a description of the current communication strategy of the Dobrovolník.cz portal and the marketing research in the form of a questionnaire survey. The work concludes with suggestions and recommendations for improving the communication strategy based on research results.
Klíčová slova: volunteering; communication strategy; nonprofit organisations; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63182/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: