Euroskepticizmus a fungovaní Visegrádské skupiny

Název práce: Euroscepticism and the Functioning of the Visegrad Group
Autor(ka) práce: Tabiš, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis is dedicated to the topic of Euroscepticism, especially in the countries of the Visegrad Group. The aim is to analyze how the level of Euroscepticism in these countries changed during the last years and how is it reflected into the political life of the countries as well as the public mood in Visegrad Group concerning the European Union membership and how it impacts the functioning of the Visegrad Group. The thesis is explaining what Euroscepticism means, what forms of it there are and what the sources of it are. The end of the thesis is dedicated to the expression of the Euroscepticism in Visegrad Group countries by showing the electoral result of Eurosceptic parties in the region as well as the public opinion surveys about citizens´ approval of the EU membership of given countries.
Klíčová slova: Visegrad Group; Hungary; European integration; Slovakia; political parties; public opinion; Czech Republic; Poland; Euroscepticism; European Union
Název práce: Euroskepticizmus a fungovaní Visegrádské skupiny
Autor(ka) práce: Tabiš, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce je věnována tématu Euroskepticismu, především v zemích Visegrádské skupiny. Cílem je analyzovat, jak se úroveň Euroskepticismu v těchto zemích v posledních letech změnila a jak se to projevuje v jejich politickém životě a zároveň také jaké jsou nálady veřejnosti ve Visegradské skupině ohledně členství v Evropské unii. Práce vysvětluje, co to Euroskepticismus znamená, jaké formy Euroskepticismu známe a jaké jsou jeho zdroje. Konec práce je věnovaný projevu Euroskepticismu v zemích Visegrádské skupiny v podobě volebních výsledků Euroskeptických politických stran v regionu a také v podobě průzkumu veřejného mínění ohledně souhlasu obyvatel těchto zemí s jejich členstvím v Evropské unii.
Klíčová slova: Česká republika; Slovensko; Polsko; Maďarsko; evropská integrace; politické strany; věřejné mínění; Euroskepticizmus; Evropská unie; Visegrádska skupina

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 6. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63023/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: