Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sociálněprávní aspekty volného pohybu zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných po Evropské unii

Autor práce: Kvapilová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chvátalová, Iva
Osoba oponující práci: Spirit, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociálněprávní aspekty volného pohybu zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných po Evropské unii
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o koordinaci systémů sociálního zabezpečení na unijní úrovni, o její působnosti, principech a omezeních. Zaměřuje se především na zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Práce se věnuje i sociální politice EU a přibližuje právní úpravu volného pohybu zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob. Hlavním cílem práce je zhodnotit právní úpravu koordinace a navrhnout případná zlepšení. Dílčím cílem práce je posoudit povinnosti zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, které migrují za prací z České republiky do jiného členského státu.
Klíčová slova: koordinace systémů sociálního zabezpečení; volný pohyb osob; sociální zabezpečení v EU; zaměstnanci; OSVČ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociálněprávní aspekty volného pohybu zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných po Evropské unii
Překlad názvu: Sociolegal aspects of the free movement of workers and self-employed persons across the European Union
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master thesis deals with the coordination of social security systems in European Union, its scope, principles and limitations. It focuses primarily on employees and self-employed persons. The thesis also deals with the EU social policy and determine the legal frame of free movement of employees and self-employed persons. The main objective of the work is to evaluate the legal frame of coordination and suggest possible improvements. The partial aim of the thesis is to evaluate the obligations of employees and self-employed persons who migrate for work from the Czech Republic to another Member State.
Klíčová slova: self-employed person; cdoordination of social security systems ; free movement of workers; social security in EU; employees

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62905_xkvan00.pdf [1,31 MB]
Veřejná příloha16764_xkvan00.pdf [260,91 kB]
Veřejná příloha16765_xkvan00.pdf [348,98 kB]
Veřejná příloha16766_xkvan00.pdf [433,98 kB]
Veřejná příloha16767_xkvan00.pdf [281,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62905/podrobnosti