Zásadní vliv nízkonákladových dopravců na vnitřní trh

Název práce: Zásadní vliv nízkonákladových dopravců na vnitřní trh
Autor(ka) práce: Nováková, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Krejčí, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkonákladových dopravců, jejich vznikem a fungováním i analýzou jejich působení na vnitřní trh letecké dopravy v Evropě. Teoretická část se soustředí na vývoj trhu civilního letectví, model klasického i nízkonákladového dopravce a význam letišť v nízkonákladové dopravě. Praktická část práce se zabývá jednotlivými praktikami dopravců na snižování cen letenek a příklady nízkonákladových dopravců. Dále je v praktické části využita také metoda dotazování při zjišťování cílové skupiny zákazníků těchto společností a metoda komparace při srovnávání cen a služeb nízkonákladových a klasických dopravců na konkrétních trasách.
Klíčová slova: deregulace; letecká společnost; letiště; nízkonákladový dopravce; trh
Název práce: The substantial influence of low-cost carriers on the internal market
Autor(ka) práce: Nováková, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Krejčí, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the issues of low-cost carriers, their creation and functioning as well as analysis of their influence on the internal market of air transport in Europe. The theoretical part focuses on the development of the civil aviation market, the model of the classical and low-cost carriers and the importance of airports in low-cost transport. The practical part deals with the individual carriers' practices for reducing ticket prices and with examples of low-cost carriers. In addition, the method of questioning is used to determine the target group of customers of these companies and the comparison method is used for comparing the prices and services of low-cost and classical carriers on particular routes.
Klíčová slova: airline; airport; deregulation; low-cost carrier; market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 31. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62816/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: