Vzájemný obchod zemí EU a ESVO

Název práce: Vzájemný obchod zemí EU a ESVO
Autor(ka) práce: Gajanová, Natálie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Straková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce má za cíl analyzovat vzájemné obchodní vztahy mezi zeměmi Evropské unie a Evropského společenství volného obchodu. První kapitola charakterizuje obě společenství samostatně a posléze se zabývá vzájemnými vztahy v historickém kontextu, které lze rozdělit do tří etap. Druhá kapitola popisuje smlouvy, na nichž stojí společné obchodní vztahy a mezi něž řadíme Dohodu o Evropském hospodářském prostoru a bilaterální dohody Švýcarska s EU. Třetí kapitola je zaměřena na obchodu mezi Evropskou unií a Švýcarskem, které je členem ESVO.
Klíčová slova: Evropské sdružení volného obchodu; Švýcarsko; Evropská unie
Název práce: Reciprocal trade between EU and EFTA
Autor(ka) práce: Gajanová, Natálie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Straková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the reciprocal trade relationship of European Union with European Free Trade Association. The first chapter characterizes both associations separately and then describes mutual relationship in a historical context. The second chapter deals with treaties between these countries, which are represented by The Agreement on the European Economic Area and bilateral treaties between Swiss confederation and European union. The third chapter is about the trade between European Union and Switzerland, which is a member state of EFTA.
Klíčová slova: Switzerland; European Union; European Free Trade Association

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 25. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62114/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: