ANALÝZA A SROVNÁNÍ BCPP, WIENER BÖRSE A WARSAW STOCK EXCHANGE

Název práce: ANALÝZA A SROVNÁNÍ BCPP, WIENER BÖRSE A WARSAW STOCK EXCHANGE
Autor(ka) práce: Novák, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V posledních třech stoletích se na území střední Evropy začíná psát historie burzovnictví. Tato práce popisuje některé charakteristické rysy třech vybraných organizátorů burzovních trhů úspěšně působících v tomto regionu ? Burzu cenných papírů Praha, vídeňskou burzu a varšavskou burzu. Popisuje a porovnává burzy z pohledu historie, členství, tržních segmentů, obchodovaných instrumentů, burzovních obchodů, objemu obchodů a indexů.
Klíčová slova: Burza cenných papírů Praha; varšavská burza; vídeňská burza; burzovnictví
Název práce: Comparison and analysis of Prague Stock Exchange, Vienna Stock Exchange and Warsaw Stock Exchange
Autor(ka) práce: Novák, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: Comparison and analysis of Prague Stock Exchange, Vienna Stock Exchange and Warsaw Stock Exchange
Autor(ka) práce: Novák, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 6. 2008
Datum podání práce: 4. 6. 2008
Datum obhajoby: 25. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9768/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: