Srbsko-americké hospodářské vztahy

Název práce: Srbsko-americké hospodářské vztahy
Autor(ka) práce: Mitrovič, Marko
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Němečková, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je zjistit jaké jsou současné hospodářské vztahy mezi Srbskem a Spojenými státy americkými. Autor se snaží přiblížit vývoj a dopad některých událostí v relativně nedávné minulosti na aktuální vztahy. Práce je rozdělena do 4 kapitol, kde v první kapitole se autor zaměřuje na historický vývoj vztahů mezi danými zeměmi. Zde si přiblížíme vývoj Srbska, respektive Jugoslávie během 19. a 20. století. Ve druhé a třetí kapitole je rozebrána ekonomika jednotlivých států, se zaměřením na některé důležité makroekonomické ukazatele. V poslední čtvrté kapitole se podíváme na aktuální vztahy a spolupráci mezi Srbskem a USA a navážeme na již zjištěné informace z předchozích kapitol.
Klíčová slova: Srbsko-americké vztahy; hospodářské vztahy; Srbsko; USA
Název práce: Serbia-United States economic relations
Autor(ka) práce: Mitrovič, Marko
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Němečková, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main focus of this thesis is to find out what are the current economic relations between Serbia and the United States. The author tries to show the impact of some of the events that happened in relatively recent past and that had some influence on the development of the relations. The thesis is divided into 4 chapters. In the first chapter author focuses on the historical development of the relations between both countries. Here we will take a look at the development of Serbia and Yugoslavia, respectively. So the main focus will be on the 19th and 20th century. In the second and third chapter we will analyze economies of both countries, focusing on the important macroeconomic indicators. In the last fourth chapter we will take a look at the current relations and cooperation between Serbia and the US and we will follow up on the already found information from previous chapters.
Klíčová slova: Serbia-United States economic relations; Serbia; United States; US; economic relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 22. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62800/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: