Analýza ztráty podniku

Název práce: Analýza ztráty podniku
Autor(ka) práce: Klepačová, Jolana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hrdý, Milan
Oponenti práce: Borešová, Alena; Nováček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce má dvě části. V první je provedena finanční analýza výkazů společnosti a v druhé jsou jednotlivé hodnoty a jejich výše podrobeny detailnější analýze, která se opírá jednak o teoretické znalosti získané během studia a jednak vychází z vlastních zkušeností a znalostí podniku. Účelem bylo, naučit se využít teoretických znalostí v praxi a zjistit, že k hodnocení podniku nestačí mít pouze finanční výkazy a že v rámci konsolidační skupiny je možné, že pro jednotlivé jednotky jsou stanoveny jako primární i jiné cíle než je maximalizace zisku. Jedna kapitola je také věnována problému pohledávek a jaký dopad mají na podnik, pokud nedojde k jejich úhradě.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2006
Datum podání práce: 31. 8. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3729/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: