Optimalizace distribuční cesty výrobků Plzeňského Prazdroje do Jižní Korey

Název práce: Optimalizace distribuční cesty výrobků Plzeňského Prazdroje do Jižní Korey
Autor(ka) práce: Adamec, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Braun, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je snaha o optimalizaci distribučních cest Plzeňského Prazdroje do Jižní Korey. Práce se skládá ze dvou částí. V první části je popsána historie pivovarnictví, spjatost českého národa s pivem, historie Plzeňského Prazdroje, výroba piva a dodací podmínky, které úzce souvisí s exportem. Na tuto část posléze volně navazuje praktická část, která analyzuje dosavadní distribuční cesty využívané Plzeňským Prazdrojem. V současné době využívá Plzeňský Prazdroj tři formy logistiky pro export svých pivních surovin do Jižní Korey – železniční, leteckou a námořní. Autor si klade za cíl hlouběji analyzovat každou z těchto forem v samostatné kapitole, a najít vhodná řešení, která povedou k optimalizaci a zlepšení daných distribučních cest.
Klíčová slova: Distribuční cesty; Export; Logistika; Dodací podmínky; Plzeňský Prazdroj; Pivo; Jižní Korea
Název práce: Optimizing the distribution routes of Pilsner Urquell products to South Korea
Autor(ka) práce: Adamec, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Braun, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to optimize the distribution routes of Pilsner Urquell to South Korea. The thesis consists of two parts. The first part describes the history of beer industry, the connection of the Czech nation with beer, the history of Pilsner Urquell, the production of beer and the terms of delivery, which are closely related to export. This part is freely followed by a practical part which analyzes the existing distribution routes used by Pilsner Urquell. Currently, Pilsner Urquell uses three forms of logistics to export its beer products to South Korea - rail, air and maritime. The author aims to further analyze each of these forms in a separate chapter and find appropriate solutions to optimize and improve the existing distribution routes of Pilsner Urquell.
Klíčová slova: Beer; Logistic; Pilsner Urquell; Distribution routes; Export; South Korea; Terms of delivery

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 21. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61884/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: