Tchaj-wan: Ekonomická diplomacie jako nástroj prosazování politických zájmů?

Název práce: Tchaj-wan: Ekonomická diplomacie jako nástroj prosazování politických zájmů?
Autor(ka) práce: Konicarová, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tchaj-wan je v prostředí mezinárodních vztahů specifickou entitou vzhledem k minimálnímu mezinárodnímu uznání a zároveň značnou ekonomickou silou. Limitované možnosti zahraniční politiky tak Tchaj-wan vedly k rozvinutí ekonomické diplomacie a jejího využití pro prosazování i politických zájmů. V první části práce je teoreticky vymezen samotný pojem ekonomické diplomacie, v další části práce je stručně nastíněn historický vývoj Tchaj-wanu, problematika mezinárodního uznávání států a následně struktura a cíle tchajwanské ekonomické diplomacie. Poslední část je věnována analýze tchajwanské ekonomické diplomacii ve vztazích s Evropskou unií a se světem.
Klíčová slova: ekonomická diplomacie; uznání státu; Tchaj-wan; Evropská unie
Název práce: Taiwan: Economic diplomacy as a tool for promoting political interests?
Autor(ka) práce: Konicarová, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Neumann, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Taiwan is a specific entity in the international environment with its lack of international recognition and at the same time with its economic power. The limited possibilities of Taiwanese foreign policy led the country to development of economic diplomacy and its use for promoting political interests. In the first part of the thesis, the term economic diplomacy is defined. Next part is focused on the history of Taiwan, the issue of state recognition according to international law and then on the structure and goals of the economic diplomacy of Taiwan. The final part is focused on analysis of Taiwanese economic diplomacy in relations with European Union and the world.
Klíčová slova: economic diplomacy; state recognition; Taiwan; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 29. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61670/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: