Zaměstnávání českých občanů v Evropské unii

Název práce: Zaměstnávání českých občanů v Evropské unii
Autor(ka) práce: Ondrová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Kuchařová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje zahraniční pracovní migraci občanů ČR. Ukazuje hlavní důvody pracovní migrace, mezi které patří vyšší životní úroveň či mzdové ohodnocení. Dále se práce zabývá migračním potenciálem českých občanů. Pozitivní sklon k pracovní migraci je u Čechů podle posledních šetření nízký a ve spojení ze zlepšující se výkonností české ekonomiky klesají důvody k pracovní migraci. Práce se také zaměřuje na teritoriální strukturu pracovní migrace. Češi pracují nejčastěji v Německu, Rakousku a Velké Británii. Jedním z problémů migrace za prací je ?odliv mozků? tzn. odchod vysoce kvalifikovaných odborníků do zahraničí, je důležité do jaké míry to ovlivní kvalifikační potenciál české pracovní síly.
Klíčová slova: odliv mozků; práce v EU; migrační potenciál; pracovní migrace; Volný pohyb osob

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2006
Datum podání práce: 31. 8. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3730/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: