Comparison of business environment in Angola and in China

Název práce: Comparison of business environment in Angola and in China
Autor(ka) práce: Baptista Barradas, Essieme Lussaty
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of my bachelor thesis is to compare the business environment between Angola and China. Therefore, describe, outline the main similarities and differences between Angola and China, in political, economic, social, technological, legal and environmental sectors. From my thesis, I found out that Angola and China have different business environment but are culturally homogenous.
Klíčová slova: Angola; China; PESTLE Analysis; Comparison; Business; Similarities
Název práce: Comparison of business environment in Angola and in China
Autor(ka) práce: Baptista Barradas, Essieme Lussaty
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je porovnat podnikatelské prostředí v Angole a Číně, a proto popsat a zdůraznit hlavní podobnosti a rozdíly mezi Angolou a Čínou v politickém, hospodářském, sociálním, technologickém, právním a environmentálním sektorech. V mé práci jsem zjistila, že Angola a Čína mají odlišné podnikatelské prostředí, ale jsou kulturně homogenní.
Klíčová slova: podnikání; podobnost; Angola; Čína; PESTLE analýza; komparace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 24. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61143/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: