Vstup nových členských zemí do ERM II - praktické zkušenosti a implikace pro další státy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vstup nových členských zemí do ERM II - praktické zkušenosti a implikace pro další státy
Autor práce:
Mitrevski, Mitko
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šaroch, Stanislav
Osoba oponující práci:
Valík, Lubomír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat Evropský mechanismus směnných kurzů ERM (původní a ERM II), analyzovat a porovnat zkušeností vybraných států, které do ERM II a do eurozóny už vstouply a analyzovat připravenosti a formulovat doporučení k vstupu pro vybrané země EU, které se do ERM II teprve chystají vstoupit. K tomuto účelu se analýzují data a informace o 7 státech Evropské unie – 4 státy, které již jsou členy eurozóny (Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva) a 3 státy mimo eurozóny (Chorvatsko, Bulharsko a Česká republika).
Klíčová slova:
ERM II; chorvatsko; eurozona

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2017
Datum podání práce:
26. 6. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.