ERP podnikové informační systémy pro mikropodniky s vysokou variabilitou zboží

Název práce: ERP podnikové informační systémy pro mikropodniky s vysokou variabilitou zboží
Autor(ka) práce: Andělová, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Topolová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr ERP podnikových informačních systémů pro malé podniky a mikropodniky, které provádí výrobu na zakázku a mají vysokou variabilitu zboží. Teoretická část se věnuje definování ERP systémů, jejich životnosti, možnosti dělení a okruhy funkčnosti. Praktická část je zaměřena na vlastní výběr ERP pro podnik Angels Wheels. Proces je rozdělen na hrubý a jemný výběr. V hrubém výběru je analyzován český trh dodavatelů a v jemném výběru jsou 3 vyhovující systémy zhodnoceny kritérii se stanovenými váhami dle podniku Angels Wheels. Po provedení výzkumu tato práce shledává optimální ERP systém, který odpovídá potřebám podniku Angels Wheels, tedy mikropodniku s vysokou variabilitou zboží a montáží na zakázku.
Klíčová slova: SCM; Výrobní podnik; Mikropodnik; MTO; ERP
Název práce: ERP business information systems for a small business with a big variability of produced goods
Autor(ka) práce: Andělová, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Topolová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on ERP enterprise resource planning for small businesses and microbusinesses whose production is MTO – made to order and have a big variability of their produced goods. The theoretical part describes the definition of ERP, its life cycle, history, possibilities of distribution and functional areas. The practical part is focused on a research made for a small business Angels Wheels. The process of ERP system selection is divided into two parts. The first part of selection analyses the Czech vendor market and the second part of selection chooses 3 optimal systems, which are afterward evaluated with criteria, which weight is scaled. The research indicates an optimal ERP system, which corresponds with the needs of Angels Wheels business – microbusiness with a big variability of produced goods and model make to order.
Klíčová slova: SCM; Microbusiness; Small business; Production ; MTO; ERP; Enterprise resource planning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 28. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62334/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: