Hospodářské vztahy mezi Austrálií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska se zaměřením na směnu zboží

Název práce: Hospodářské vztahy mezi Austrálií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska se zaměřením na směnu zboží
Autor(ka) práce: Filípková, Sára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vývojem hospodářských vztahů mezi Austrálií a Spojeným královstvím. Hlavním cílem práce je analýza vývoje hospodářských vztahů od období kolonizace australského kontinentu až po současnost zejména z pohledu Austrálie. Dalším cílem je poskytnutí přehledu o obchodu se zbožím mezi zeměmi. Práce začíná historickou částí, která popisuje založení první australské osady a život v ní. Dále se věnuje dopadům konfliktů 20. století na vzájemný obchod a měnícím se obchodním vztahům ve 2. polovině 20. století. Poslední část je zaměřena na aktuální obchod s komoditami mezi zeměmi.
Klíčová slova: Austrálie; Spojené království; hospodářské vztahy
Název práce: Economic relations between Australia and United Kingdom with a focus on commodity exchanges
Autor(ka) práce: Filípková, Sára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hinčica, Vít
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis describes the development of economic relations between Australia and the United Kingdom. The main objective is to analyze the development of economic relations from the period of colonization of the Australian continent to the present, especially from the point of view of Australia, with the aim of providing an overview of trade in goods between countries. The work begins with a historical part describing the establishment and life in the colony. It also focuses on the effects of 20th century conflicts on mutual trade and changing business relationships in the second half of the 20th century. The last part focuses on current commodity trade between countries.
Klíčová slova: economic relations; Australia; United Kingdom

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 22. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61481/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: