Strukturální fondy EU a jejich využití v cestovním ruchu

Název práce: Strukturální fondy EU a jejich využití v cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Krajovská, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Regionální politika EU pomáhá snižovat disparity, zvyšovat konkurenceschopnost a životní úroveň jednotlivých členských států. K dosažení cílů využívá nástrojů v podobě strukturálních a investičních fondů. Česká republika po vstupu do Evropské Unie v roce 2004 získala možnost okamžitě využívat finanční dotace, které byli k jednotlivým fondům alokovány. Bakalářská práce má za cíl charakterizovat cestovní ruch a v následující kapitole se podrobněji zabývat regionální politikou. Popisuje programová období, strukturální a investiční fondy EU a operační programy. V další části se bakalářská práce soustředí na využití dotací v cestovním ruchu. Popisuje jednotlivé vypsané Výzvy v aktuálním programovém období a jejich alokace. Důležitou součástí praktické části je pak vypracování žádosti o dotaci. Pro potřeby žádosti byl vybrán objekt, který splňuje podmínky pro obdržení dotace.
Klíčová slova: Strukturální a investiční fondy ; Regionální politika; Programové období ; Operační programy; Cestovní ruch
Název práce: EU Structural Funds and their utilization in tourism
Autor(ka) práce: Krajovská, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Regional policy of Union European makes efforts to reduce disparities, increase the competitiveness and standard of living of individual Member States. Regional policy achieves its aims through the structural and investment funds. The Czech republic joined the EU in 2004 thus the Czech republic could gain grants from structural and investment funds and be a part of regional policy of EU. The aim of the thesis is to characterize tourism. The following chapter is focus on regional policy in more detail. The thesis focus primarily on describing programming periods, EU structural and investment funds, and operational programs. The next chapters are focus on utilization of grants in the tourism. For the purpose of thesis was created a grant application on selected object.
Klíčová slova: Programming period; Tourism; Operational programmes; Regional policy; Structural and Investment Funds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 18. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60617/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: