Venkovský cestovní ruch v Jizerských horách

Název práce: Venkovský cestovní ruch v Jizerských horách
Autor(ka) práce: Zapletalová, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnotit stávající formy venkovského cestovního ruchu v Jizerských horách, konkrétně ekoturistiku, cykloturistiku a agroturistiku. V rámci ekoturistiky jsou sledovány turistické trasy, naučné stezky, trasy pro vozíčkáře a rodiny s kočárky, dále ubytovací a stravovací zařízení pro turisty. Z hlediska cykloturistiky se práce zaměřuje na cyklotrasy a ubytovací a stravovací zařízení certifikovaná projektem Cyklisté vítáni. Z hlediska agroturistiky jsou sledovány agrofarmy. Zmíněné podoby jednotlivých forem venkovského turismu jsou vzájemně porovnány dle předem zvolených kritérií. Pro hodnocení ekoturistiky, cykloturistiky a agroturistiky jako celku je použita metoda SWOT analýzy. Součástí práce se staly návrhy řešení, která by mohla přispět k rozvoji současných forem venkovského cestovního ruchu v Jizerských horách, a tím k rozmachu celého regionu.
Klíčová slova: venkovský cestovní ruch; Jizerské hory; ekoturistika; agroturistika; cykloturistika
Název práce: Rural Tourism in The Jizera Mountains
Autor(ka) práce: Zapletalová, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to appraise the contemporary forms of rural tourism in the Jizera Mountains – ecotourism, cycle tourism, agrotourism. The tourist trails, the nature trails, the trails suitable for wheelchairs and prams, accommodation and eating facilities are studied within the ecotourism. From the point of view of the cycle tourism, cycle trails are monitored as well as accommodation and eating facilities approved by Certification Cyclists Welcome. Agrofarms are studied under the terms of agrotourism. The trails, accommodations, eating facilities and agrofarms mentioned are compared according to the given criterion. SWOT analysis is applied to evaluate all the above-mentioned forms of rural tourism. The thesis includes suggestions for the further development of the contemporary forms of rural tourism and of the Jizera Mountains as a whole.
Klíčová slova: ecoturism; agrotourism; rural tourism; The Jizera Mountains; cycle tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2016
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 28. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58955/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: