Dopad akvizice na hodnotu akcionáře

Název práce: Dopad akvizice na hodnotu akcionáře
Autor(ka) práce: Kraváriková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Oponenti práce: Kraus, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
A
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2006
Datum podání práce: 31. 8. 2006
Datum obhajoby: 8. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3733/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: