Vlastní kapitál v obchodní společnosti, Česká republika versus Slovenská republika

Název práce: Vlastní kapitál v obchodní společnosti, Česká republika versus Slovenská republika
Autor(ka) práce: Pražáková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce rozebírá vlastní kapitál z pohledu dvou zemí České a Slovenské republiky, a to jak z hlediska účetního, tak z hlediska legislativního. Je zde vysvětlen účel a použití jednotlivých položek vlastního kapitálu. Závěrečná kapitola přináší shrnutí podobností a odlišností mezi oběma státy a jejich vyhodnocení.
Klíčová slova: fondy ze zisku; výkaz o změnách vlastního kapitálu; základní kapitál; vlastní kapitál
Název práce: Stockholder´s equity in a company, the Czech republic versus Slovakia
Autor(ka) práce: Pražáková, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: Stockholder´s equity in a company, the Czech republic versus Slovakia
Autor(ka) práce: Pražáková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2008
Datum podání práce: 7. 6. 2008
Datum obhajoby: 25. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9821/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: