Porovnání používaných messengerů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porovnání používaných messengerů
Autor práce:
Safarova, Ramiliia
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci:
Suchan, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je podrobně rozebrat nejznámější messengery, porovnat je a ukázat jejich výhody a nevýhody. Pro dosažení cíle byly použity metody porovnání messengerů z hlediska GUI jednotlivých aplikací, z hlediska základní funkčnosti, jejich vyžití firmami či společnostmi poskytujícími produkty nebo služby, shrnutím všech jejich vlastností a funkcí a provedením výzkumu. První část práce představuje základní informace o Instant Messagingu a o vybraných messengerech, porovnává je a komentuje dosažené výsledky. Další část se zaměřuje na seznámení čtenáře s možnostmi využití messengerů v sociálním aspektu života člověka. Výsledkem mé bakalářské práce je vytvoření vlastního žebříčku messengerů a výpis faktorů, které pomohou čtenářům vybrat si nejlepší messenger.
Klíčová slova:
Instant Messaging; messenger; aplikace; komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2018
Datum podání práce:
3. 5. 2019
Datum obhajoby:
10.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64873_safr00.pdf [2,54 MB]
Oponentura:
62448_Suchan.pdf [64,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
64873_pecinovr.pdf [65,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64873/podrobnosti