Porovnání používaných messengerů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porovnání používaných messengerů
Autor práce:
Safarova, Ramiliia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci:
Suchan, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of my bachelor thesis was to explicitly look at the most popular messengers, to compare them and to show their advantages and disadvantages. In order to reach the result, there were several methods used such as but not limited to GUI of the applications, basic functionality comparison, conducting personal research, analyzing cooperation of outsourced companies with those particular messengers and unification of all the properties in the relation to chosen messengers. The first part of the paper consist of the detailed information about Instant Messaging and several messengers, compares them and makes certain commentaries based on the given results. Following part aims towards readers familiarization with messengers usage in social aspect of human life. The result of my work is the creation of personal best messenger rating and the list of factors that would help readers to choose the best suitable messenger for them.
Klíčová slova:
messenger; Instant Messaging; communication; applications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2018
Datum podání práce:
3. 5. 2019
Datum obhajoby:
10.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64873_safr00.pdf [2,54 MB]
Oponentura:
62448_Suchan.pdf [64,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
64873_pecinovr.pdf [65,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64873/podrobnosti