Návrh a realizace rezervačního systému kina pro platformu Android

Název práce: Návrh a realizace rezervačního systému kina pro platformu Android
Autor(ka) práce: Voráček, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hradil, Jiří
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je navrhnout aplikaci pro filmové nadšence se zaměřením na specifické funkce, které aplikace nabídne. Obchod s aplikacemi pro Android je s nabídkou českých aplikací příliš chudý, proto jsem se rozhodl k následujícímu řešení. Aplikace bude vyvíjena na mobilní platformu Android, která bude uživateli zobrazovat promítací časy kina, upozorňovat na blížící se začátek filmu podle nejbližšího kina a při zájmu následné rezervování lístku. Aplikace se bude skládat ze tří důležitých kroků. První kapitola se zaměřuje na obstarání knihovny API daného kina, která nám umožní nahlédnout do denního programu kina. Následující část cílí na zjištění nejbližšího kina v okolí, se kterou nám pomůže GPS mobilního telefonu. Závěrem aplikace bude vytvoření notifikace pro uživatele, která umožní rezervování lístku telefonním hovorem.
Klíčová slova: Java; kino; mobilní vývoj; aplikace; Android
Název práce: Návrh a realizace rezervačního systému kina pro platformu Android
Autor(ka) práce: Voráček, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hradil, Jiří
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Subject of the bachelor thesis is to design specialized application for enthusiasts of cinematography. Android Store has a lacking selection of apps aimed at Czech customers and that is why I decided to go with following solution. Application will be developed for operating system Android and it will notify users about upcoming movies near his location based on data that will be collected by the app and it will offer an option to reserve said screening. Thesis will have three important steps. First step is aiming to obtain API library from selected cinema, which will allow to extract the movie list. Goal of the next step is to locate the nearest cinema through mobile phones GPS. Final step is about creating a notification with possibility to make reservation through phone call.
Klíčová slova: Java; application; Android; cinema; mobile development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2018
Datum podání práce: 2. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65896/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: