Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analyzujte současný stav a perpektivy prací v oblasti obecné umělé inteligence (AGI)

Autor práce: Škoda, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci: Řepa, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analyzujte současný stav a perpektivy prací v oblasti obecné umělé inteligence (AGI)
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Ve své práci charakterizuji postavení obecné umělé inteligence v rámci umělé inteligence. Analyzuji současný stav prací, které se zabývají obecnou umělou inteligencí a jejím historickým vývojem. Rozebírám současný stav obecné umělé inteligence, především poslední pokroky. Dále popisuji jednotlivé přístupy a postupy vědců, kteří se snaží obecnou inteligenci vyvinout. Rozděluji jednotlivé oblasti a představy o dalším vývoji AGI. Ke konci své práce popisuji, co to vlastně je technologická singularita a rozebírám souvislost s obecnou umělou inteligencí. Analyzuji současné názory na dosažitelnost technologické singularity.
Klíčová slova: umělá inteligence; obecná umělá inteligence; AGI; technologická singularita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analyzujte současný stav a perpektivy prací v oblasti obecné umělé inteligence (AGI)
Překlad názvu: Analyze the current state and issues of the works in the field of Artificial General Intelligence (AGI)
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In my work I characterize the position of general artificial intelligence within artificial intel-ligence. I represent the current state of work dealing with general artificial intelligence and its historical development. I analyze the current state of general artificial intelligence, espe-cially the latest advances. I also describe the different approaches and practices of scien-tists who are trying to develop general intelligence. I divide field to the different areas and ideas about the further development of AGI. At the end of my work, I describe what is technological singularity and I am discussing the connection with general artificial intelli-gence. I analyze current views on the feasibility of technological singularity.
Klíčová slova: AGI; artificial general intelligence; technological singularita; artificial intelligence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2018
Datum podání práce: 2. 5. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.