Zpřístupnění dat o vysokoškolských kvalifikačních pracech z Národního úložiště šedé literatury v podobě linked data

Název práce: Zpřístupnění dat o vysokoškolských kvalifikačních pracech z Národního úložiště šedé literatury v podobě linked data
Autor(ka) práce: Netušil, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svátek, Vojtěch
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou převedení dat Národního úložiště šedé literatury do podoby linked data. V práci jsou představeny základní pojmy spojené s touto problematikou, jako jsou linked data, RDF a ETL. Dále popisuje podobu zdrojových dat, proces navržení vhodné struktury k nové reprezentaci v podobě RDF slovníku a proces extrakce a transformace dat z Národního úložiště šedé literatury do navržené struktury. Na závěr jsou výstupní data zhodnocena v porovnáním s daty zdrojovými a navrženy možnosti navázání, či rozšíření této práce v budoucích projektech.
Klíčová slova: SPARQL; Linked Data; bibliografická metadata; NUŠL; Národní úložiště šedé literatury; ETL; ontologie; RDF
Název práce: Data accessibility of theses from Národní úložiště šedé literatury in linked data structure
Autor(ka) práce: Netušil, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svátek, Vojtěch
Oponenti práce: Sklenák, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis deals with the process of transforming data available from Národní úložiště šedé literatury into linked data. Thesis contains definitions of basic terms used in this field, such as linked data, RDF and ETL, and what they represent. Reader is then introduced to the current structure of available data, process of creating an RDF vocabulary and finally to the process of extracting and transforming data into the new structure. In the conclusion of the thesis, its outputs are compared to the source materials and evaluated, with proposed ways of possible follow-ups.
Klíčová slova: Linked Data; ETL; Národní úložiště šedé literatury; RDF; bibliographic metadata; SPARQL; ontologie; NUŠL

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2018
Datum podání práce: 4. 5. 2018
Datum obhajoby: 4. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64406/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: