Vliv změn sazeb spotřební daně na spotřebu alkoholu a na výběr této daně v ČR mezi roky 2000 a 2016

Název práce: Vliv změn sazeb spotřební daně na spotřebu alkoholu a na výběr této daně v ČR mezi roky 2000 a 2016
Autor(ka) práce: Bárta, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této práce je komplexní analýza spotřebních daní na alkohol v České republice v období od roku 2000 do roku 2016. Analýza se zaměřuje na tři základní kategorie alkoholických produktů a to na tvrdý alkohol, pivo a víno.V kategorii tvrdého alkoholu bylo zjištěno, že změny sazeb spotřební daně na líh ve sledovaném období neměly očekávaný pozitivní dopad na zvýšení výnosu z této daně, zároveň bylo potvrzeno, že zvýšení sazeb spotřební daně na líh mělo za následek snížení spotřeby tvrdého alkoholu.V oblasti piva byl po zvýšení sazeb spotřební daně na pivo identifikován značný růst výnosu z této daně, ale nepodařilo se zcela naplnit očekávání spojená se zvýšením sazeb. Rovněž byl potvrzen dopad zvýšení sazeb spotřební daně na pivo na snížení spotřeby piva.V kategorii vína se nepodařilo výše zmíněné vztahy potvrdit, důvodem byla s největší pravděpodobností jednak některá chybějící data, jednak minimální změny v oblasti sazeb spotřební daně na víno a meziprodukty. Práce dále analyzovala, do jaké míry se zvýšení spotřební daně na alkohol přenáší na spotřebitelské ceny a jak rychle k přenosu dojde. Bylo zjištěno, že v případě tvrdého alkoholu se zvýšení sazeb do ceny přenese jen částečně, zatímco u piva se cena přenese prakticky zcela. Rychlost přenosu na cenu je v obou případech vždy nejpozději do třech měsíců od změny sazby daně. U vína se nepodařilo dojít k přesvědčivému závěru.Součástí práce je i detailní analýza vývoje sazeb spotřebních daní na alkohol ve sledovaném období.
Klíčová slova: spotřební daň; cena alkoholu; spotřeba alkoholu; státní rozpočet; alkohol
Název práce: Impact of changes in excise tax rates on alcohol consumption and on tax revenue in Czech republic between 2000 and 2016
Autor(ka) práce: Bárta, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Subject of this thesis is complex analysis of alcohol excise taxes in Czech Republic between 2000 and 2016. Analysis is focused on three main categories of alcohol products which are liquor, beer and wine.In liquor category has been found that rise in excise tax does not lead to expected rise in tax revenue. Decrease in liquor consumption after increase of excise tax rates was confirmed.Analysis of beer category yielded different outcome as there was significant rise in tax revenue after tax rate increase. Negative relationship between consumption and excise tax rates was also confirmed.Mentioned relationships could not be confirmed for wine category. Two reasons for this outcome were identified. First reason is data related because some price data are missing. Second reason is just one and not very significant change in wine excise tax rates in analyzed period. In liquor category this study found that excise tax increase is not fully passed to consumer while in beer category the price is fully passed to consumer. In both cases tax increases is passed to price within three months of tax increase. In wine category significant conclusion was not found.Detailed analysis of evolution of alcohol excise tax changes in analyzed period is part of the thesis.
Klíčová slova: excise tax; alcohol consumption; national budget; alcohol price; alcohol

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2017
Datum podání práce: 9. 5. 2018
Datum obhajoby: 6. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62006/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: