Vývoj inflace v České republice a jeho klíčové faktory v letech 1995-2017

Název práce: Vývoj inflace v České republice a jeho klíčové faktory v letech 1995-2017
Autor(ka) práce: Trúchlá, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kozák, Jan
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou vývoje inflace v České republice v letech 1995 – 2017 a zhodnocením faktorů ovlivňujících inflaci. Je sledován vývoj v jednotlivých letech a jsou vysvětleny změny měnově politických režimů. Cílem práce je popsat vývoj inflace a zhodnotit působení vlivů měnové politiky a vlivů vnějšího prostředí. Dále je uvedeno porovnání vývoje inflace a vývoje cen ropy Brent a porovnání vývoje inflace v České republice a v Německu. Nakonec je provedeno shrnutí, kde na základě vykonané analýzy dochází autorka k závěru, že vnější prostředí bylo faktorem, který měl na inflaci ve sledovaném období větší vliv.
Klíčová slova: centrální banka; Inflace; inflační cílování; měnová politika
Název práce: Development of inflation in the Czech Republic and its key factors in 1995-2017
Autor(ka) práce: Trúchlá, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kozák, Jan
Oponenti práce: Zamrazilová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the analysis of the development of inflation in the Czech Republic in 1995-2017 and the evaluation of factors influencing inflation. The developments in individual years are monitored and changes in monetary policy regimes are explained. The aim of the thesis is to describe the development of inflation and to evaluate the effects of monetary policy and external environment influences. In addition, a comparison of inflation trends and Brent crude oil prices is presented and a comparison of inflation developments in the Czech Republic and Germany. Finally, a summary is made where, on the basis of the analysis, the author concludes that external environment was a factor influencing inflation over the period under review.
Klíčová slova: monetary policy; Inflation; inflation targeting; central bank

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65499/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: