Analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické destinaci Česká Kanada

Název práce: Analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické destinaci Česká Kanada
Autor(ka) práce: Mičunková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Kolařík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální situací a potenciálem pro cestovní ruch v turistické destinaci Česká Kanada, pro kterou byla nově založena organizace destinačního managementu. Teoretická část se věnuje rešerši dosavadních teoretických přístupů a hodnotících metod cestovního ruchu a také je vysvětlena podstata a základní principy destinačního managementu. Pro hodnocení potenciálu cestovního ruchu v této oblasti je použita metoda J. Bíny a SWOT analýza. Data jsou získána prostřednictvím terénního šetření, rozhovorů s odborníky v cestovním ruchu, relevantních strategických materiálů a Českého statistického úřadu. Výsledkem této práce je zjištění velmi vysokého potenciálu pro několik složek cestovního ruchu a následné představení možností zlepšení a dostupných finančních prostředků pro rozvoj cestovního ruchu.
Klíčová slova: cestovní ruch; potenciál; regionální rozvoj; Česká Kanada; destinační management
Název práce: Analysis of tourism potential in the tourist destination Ceska Kanada
Autor(ka) práce: Mičunková, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Kolařík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor’s thesis examines the tourism potential and the current status in the tourist destination Ceska Kanada, where a new Destination management organization has been recently established. The theoretical part includes a theoretical framework of methods assessing tourism potential in destinations and presents main principles of destination management. The evaluation of this area is conducted using J. Bina’s assessing method and SWOT analysis. Data were gathered through field observation, interviews with local tourism professionals, relevant strategy documents and the Czech Statistical Office. In conclusion, very high potential values of many tourism activities have been revealed. The main purpose of this thesis is to suggest improvements and to summarize the overview of available subsidies for tourism development, which is presented in the final part of the thesis.
Klíčová slova: Ceska Kanada; regional development; tourism; potential; destination management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2018
Datum obhajoby: 5. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64724/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: