Budování konkurenční pozice českého obchodního řetězce

Název práce: Budování konkurenční pozice českého obchodního řetězce
Autor(ka) práce: Häuser, Vít
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mottlová, Libuše
Oponenti práce: Bursíková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Analýza konkurenční pozice Jednoty Opava s.d. za pomoci sekundárních dat a nástroje analýzy SWOT. Identifikace tržních výzev a mezer, provedení zákaznického výzkumu trhu za účelem nalezení slabých míst v marketingovém mixu firmu. Segmentace zákaznických skupin. Porovnání s konkurencí.
Klíčová slova: SWOT; segmentace; marketingový výzkum; obchodní řetězec; Marketing
Název práce: Czech Retail Chain's Competitive Position Development
Autor(ka) práce: Häuser, Vít
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mottlová, Libuše
Oponenti práce: Bursíková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2006
Datum podání práce: 31. 8. 2006
Datum obhajoby: 5. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3736/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: