SAP Business Suite in Procurement

Název práce: SAP Business Suite in Procurement
Autor(ka) práce: Khovasov, Islam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vinš, Marek
Oponenti práce: Tassov, Georgij
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Bachelor Thesis aims to present the modules, components and applications of SAP Business Suite in Procurement its tasks and functions with regard to external IT systems, transformation from classical SRM to Ariba software. The aim of this thesis is analysis and positioning of ERP procurement system market, including comparison of biggest rivals SAP and Oracle. Research conducted from technical side by analyzing advantages and disadvantages and also from customer side by interviewing employees of companies, which are using both softwires. Research is aimed to implementation of Ariba software – it’s challenges and outcomes with regards to Megapolis.
Klíčová slova: Procurement; SCM; Material management ; SAP ERP
Název práce: SAP Business Suite in Procurement
Autor(ka) práce: Khovasov, Islam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vinš, Marek
Oponenti práce: Tassov, Georgij
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je představit nejdůležitější moduly, komponenty a aplikace SAP Business Suite v oblasti zakázek a její úkoly a funkce s ohledem na externí IT systémy. Počínaje plánováním materiálu, který končí samotnou dodávkou - software SAP pokrývá celý nákupní proces a je odůvodněné, že jsou nyní lídrem na trhu. Cílem této práce je analýza modulů SAP Business Suite, analýza trhu nákupních systémů ERP a hlavního směru trendu.
Klíčová slova: SAP ERP; SCM; Procurement; Material management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2017
Datum podání práce: 9. 12. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63301/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: