Doplňkové penzijní spoření v České republice s důrazem na spoření generace milénia – je III. pilíř důchodového systému v ČR atraktivní pro generaci milénia?

Název práce: Doplňkové penzijní spoření v České republice s důrazem na spoření generace milénia – je III. pilíř důchodového systému v ČR atraktivní pro generaci milénia?
Autor(ka) práce: Valutová, Miroslava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá III. pilířem důchodového systému v České republice, zejména pak spořením generace milénia. V rámci teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a popsán důchodový systém v České republice a jeho historický vývoj. Cílem práce je posoudit, zda je pro generaci milénia III. pilíř důchodového systému atraktivní. Pomocí online dotazníkového šetření byl proveden výzkum, kterého se zúčastnilo 208 respondentů ve věku 18-35 let. Bylo dokázáno, že doplňkové penzijní spoření, stejně jako i jiné formy individuálního spoření na stáří, není pro generaci milénia příliš atraktivní.
Klíčová slova: III. pilíř důchodového systému; Česká republika; generace milénia
Název práce: Supplementary pension savings in the Czech Republic particularly with saving among so called millennial generation - Is it the third pillar in Czech Republic attractive for a millennial generation?
Autor(ka) práce: Valutová, Miroslava
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Barák, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the third pillar of the pension system in the Czech Republic, particularly with saving among so called millennial generation. Within the theoretical part the basic concepts are defined and the pension system in the Czech Republic is described with its historical development. The aim of the thesis is to assess whether the third pillar is attractive for a millennial generation or not. The online survey was done with 208 respondents aged between 18-35. It has been proven that supplementary pension savings, like other forms of individual savings for old age, are not very attractive for the millennium generation.
Klíčová slova: III. pillar of the pension system; Czech Republic; millennial generation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2018
Datum podání práce: 11. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65229/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: