Vybrané ukazatele podnikatelského sentimentu v ČR jako předstihové indikátory v letech 2008-2017

Název práce: Vybrané ukazatele podnikatelského sentimentu v ČR jako předstihové indikátory v letech 2008-2017
Autor(ka) práce: Koucká, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubelková, Karina
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bylo podrobit vybrané ukazatele podnikatelského sentimentu srovnání s vývojem reálné ekonomiky v letech 2008-2017 a posoudit, který z nich je nejlépe využitelný jako předstihový indikátor. K tomu je v práci využito SWOT analýzy a vizuální analýzy časových řad, pomocí které je analyzován vztah mezi HDP a vybranými ukazateli podnikatelského sentimentu. Práce vede k závěru, že nejlépe využitelným ukazatelem coby předstihový indikátor je výrobní Purchasing Managers' Index, naopak jako nejméně vhodný se jeví ukazatel o očekávaném vývoji zakázek získaný z šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích.
Klíčová slova: podnikatelský sentiment; Index nákupních manažerů; Šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích; Business Climate Index; Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry; konjunkturální průzkumy
Název práce: Selected Indicators of Business Sentiment in the Czech Republic as Leading Indicators in 2008-2017
Autor(ka) práce: Koucká, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubelková, Karina
Oponenti práce: Pekárek, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis was to submit selected indicators of business sentiment to comparison with the development of the Czech economy in 2008-2017 and to assess which one is the best to use as a leading indicator. This is done by using SWOT analysis and visual analysis of time series, which analyzes the relationship between GDP and selected indicators. This thesis leads to the conclusion that the most useful indicator as the leading indicator is the manufacturing Purchasing Managers' Index. On the other hand, the indicator Development of expected orders obtained from the Statistical Survey of the CNB and CI CR in Non-financial Companies, appears to be the least appropriate.
Klíčová slova: business sentiment; business cycle surveys; leading indicators; Business confidence indicator; Purchasing Managers' Index; Statistical Survey of the CNB and CI CR in Non-financial Companies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2017
Datum podání práce: 11. 5. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62405/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: