Zhodnocení současné činnosti Vlastivědného muzea ve Slaném a případná doporučení ke zlepšení činnosti

Název práce: Zhodnocení současné činnosti Vlastivědného muzea ve Slaném a případná doporučení ke zlepšení činnosti
Autor(ka) práce: Dvořáková, Julie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Žalman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou činnosti Vlastivědného muzea ve Slaném, kterou provádí na základě srovnání s činností dvou zvolených muzeí, a to s činností Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci a Městského muzea v Čelákovicích. V teoretické části bude popsána problematika muzejnictví obecně, a to především teoretické informace, které jsou nezbytné ke zpracování části praktické. V části praktické bude proveden popis činnosti jednotlivých muzeí a poté bude následovat srovnávací analýza činnosti všech tří muzeí. Na závěr bude zhodnocena činnost Vlastivědného muzea ve Slaném na základě dat vyplývajících ze srovnávací analýzya budou dodána případná doporučení pro zlepšení činnosti Vlastivědného muzeave Slaném.
Klíčová slova: muzeum; sbírka; expozice; výstava; rozpočet; autarkie; návštěvník
Název práce: Evaluation of the current activity of the Museum of National History in Slaný and possible recommendations for improvements
Autor(ka) práce: Dvořáková, Julie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Žalman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis follows up the analysis of the activities of the Museum of National History in Slaný. It compares the basis of activities of two selected museums the activities of the Regional Museum of K. A. Polánek in Žatec and the Municipal Museum in Čelákovice. Issues of museums in general are described in the theoretical part of the thesis, especially the theoretical informations that are necessary for the practical part. The practical part describes the activities of individual museums and will be followed by a comparative analysis of the activities of all three museums. In conclusion, the activities of the Museum of National History in Slaný will be evaluated on the basis from the comparative analysis data and if necessary there will be suggestion how to improve the activities of the Museum of National History in Slaný.
Klíčová slova: museum; collection; visitor; exposition; exhibition; budget; autarchy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2018
Datum podání práce: 12. 5. 2018
Datum obhajoby: 12. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64905/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: