Analýza rozhodovacího procesu Venture Capital firmy z CEE region

Název práce: Evaluation of decision making processes of a venture capital firm from the CEE region
Autor(ka) práce: Jiránek, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Ducháč, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Master’s thesis Evaluation of Decision Making Process of a Venture Capital Firm from the CEE Region examines various elements of the decision-making process of one particular venture capital firm. Through the Mixed Method of research, this study aims to (i) identify the key decisive factors, that are being considered during the process, (ii) to evaluate various sources of deal flow and (iii) to offer a deeper understanding of the reasoning of investment officers, when performing certain decisions. The empirical part is divided into two parts;In the first part, a quantitative analysis is performed. As such, it offers fundamental statistical findings as well as it allows for the evaluation of the key decisive factors. Moreover, through more advanced statistical methods, the significance of various sources of deal flow is examined.In the second part, the qualitative analysis offers an unusual insight into the thought- process of the investment officers as well as real examples of wording used, when making the final decision. Moreover, 9 individual use cases of investment proposals are presented and analyzed.By combining the two kinds of analyses, this Thesis brings value not only to the analyzed firm but also to any aspiring start-up, which might seek venture capital funding in the future.
Klíčová slova: venture capital; start up; CEE; investment process; deal flow
Název práce: Analýza rozhodovacího procesu Venture Capital firmy z CEE region
Autor(ka) práce: Jiránek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Ducháč, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce prozkoumává různé elementy rozhodovacího procesu jedné VC firmy z CEE regionu. Skrze výzkumnou Mixed metodu, tato práce si dává za úkol (i) identifikovat klíčové rozhodovací faktory, (ii) zhodnotit významnost jednotlivých zdrojů deal flow a (iii) poskytnout hlubší porozumění rozhodovacího procesu investičních leaderů. Ve výsledku, tato práce přináší hodnotu nejenom analyzované firmě samotné, ale také jakémukoliv start-upu, který by usiloval o získání VC investice v budoucnosti.
Klíčová slova: start up; deal flow; investiční proces; venture capital; CEE

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63990/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: