Analýza minima ozonu v atmosféře na jižní polokouli planety

Název práce: Analýza minima ozonu v atmosféře na jižní polokouli planety
Autor(ka) práce: Sufčák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Helman, Karel
Oponenti práce: Bašta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou časové řady minima ozonu v atmosféře nad Antarktidou, a to z toho důvodu, že ozonová díra se převážně tvoří v této oblasti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlena základní problematika a jsou zde vymezeny důležité pojmy spojené s tématem ozonové vrstvy zeměkoule. V analytické části se práce zaměřuje na vývoj časové řady minima ozonu v atmosféře na jižní polokouli a zjišťuje informace o ozonové díře a jejím vývoji. Poté se analýza zabývá vztahy mezi časovými řadami, čímž se ověřují hypotézy zaměřující se na vznik a vývoj ozonové díry. Analyzovaná data jsou získána z webové stránky, kterou spravuje Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, a která pocházejí z Goddardova kosmického střediska NASA.
Klíčová slova: minimum ozonu; eddy heat flux; časové řady; teplota vzduchu; rychlost větru; závislost; ADL model
Název práce: Analysis of the minimum atmospheric ozone over Antarctic
Autor(ka) práce: Sufčák, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Helman, Karel
Oponenti práce: Bašta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Master Thesis analyzes the minimum atmospheric ozone over the Antarctic, because of the fact that ozone hole is mostly generated in this area. The thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part, basic issues and important terms associated with Earth’s ozone layer are explained. In the analytic part, the thesis is focused on the minimum atmospheric ozone over the southern hemisphere, and reveals some information about ozone hole and its development. Then the analysis is focused on relationships between time series to judge hypotheses about ozone hole origin and development. Analyzed data are acquired from webpage, which is operated by the National Aeronautics and Space Administration, and originate from Goddard Space Flight Centre NASA.
Klíčová slova: minimum ozone; time series; air temperature; wind speed; eddy heat flux; dependency; ADL model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2017
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64213/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: