Analytický pohled na změnu herního systému 1. fotbalové ligy

Název práce: Analytický pohled na změnu herního systému 1. fotbalové ligy
Autor(ka) práce: Černý, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Marek, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřená na tvorbu predikčních modelů, jejich evaluaci a využití pro simulaci nového herního formátu české první fotbalové ligy. Cílem práce je podrobit testu kontroverzní body nového herního systému první ligy. Nejdříve jsou představeny faktory ovlivňující výsledek fotbalového zápasu a jejich kvantifikace za použití Elo ratingu. Zkonstruováno je několik predikčních modelů, z nichž je za pomoci RPS, střední čtvercové chyby a střední absolutní odchylky jako nejlepší vybrán model logistické regrese. Pomocí něj jsou simulovány minulé ročníky první ligy jako by se odehrály v novém herním formátu, který sebou přináší několik kontroverzí. V práci je spočteno, že dojde ke snížení počtu týmů postupujících ze 2. do 1. ligy zhruba o jeden tým za 10 let. Za klíčové lze považovat zjištění, že v novém herním formátu bude docházet k zápasům, ve kterých bude pro tým výhodnější neusilovat o vítězství, ale o prohru, což může poškodit vnímání soutěže v očích veřejnosti.
Klíčová slova: simulace; logistická regrese; Elo rating
Název práce: Analytical View of Changing the System of the 1st Football League
Autor(ka) práce: Černý, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Marek, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is based on predictive modelling, evaluation and the use of models for simulation of new format of Czech first football league. The goal of this paper is to test those parts of new format that face some criticism from fans and experts. It all starts with a description of factors influencing the outcome of the game and their quantification with Elo rating system. Several predictive models are constructed and evaluated using RPS, mean square error and mean absolute error. Logistic regression is chosen as the best model and therefore it is used for simulation of the first football league as if it was played by a new format. Simulation proved that number of teams promoted from second to first tier will on average decrease by 1 team in 10 years. Most importantly, it was proven that under the new format one can expect matches in which one team would more profit from a loss then a win. This can crucially affect public opinion about the competition.
Klíčová slova: simulation; logistic regression; Elo rating

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2017
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63121/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: