Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategická analýza v pivovarnictví

Autor práce: Gold, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza v pivovarnictví
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje analýze podnikového okolí firmy Český mlynář, s. r. o., která je výrobcem mouky. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou definovány základní pojmy a část praktickou, ve které je pomocí vhodně zvolených metod zkoumáno makrookolí a mikrookolí firmy. Hlavním cílem je tedy provést analýzu okolí firmy a případně navrhnout doporučení týkající se jejího budoucího vývoje a směřování.
Klíčová slova: Podnikové okolí; PESTLE analýza; Porterův model pěti sil; SWOT analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická analýza v pivovarnictví
Překlad názvu: Analysis of the Český mlynář, s. r. o. company environment
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the analysis of the company environment of the company Český mlynář s.r.o., which is a producer of flour. It is divided into the theoretical part, which defines the basic concepts and the practical part, in which the macro-environment and the micro-environment of the company are examined by suitably chosen methods. The main objective is to analyze the company's environment and to suggest recommendations for its future development and direction.
Klíčová slova: Porter’s five forces model; Company environment; SWOT analysis; PESTLE analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2017
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.