Přeprava surové ropy z Arktického regionu na trh

Název práce: Transportation of crude oil from the Arctic region to the market
Autor(ka) práce: Kuba, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Analysis of the transportation process of crude oil extracted in the Arctic with the emphasis on observing the influence of regional natural conditions. The thesis examines three currently operating extraction sites, which have been selected based on their different approaches to their delivery process. Findings provide a coherent overview of the transportation means used and the reasoning behind their utilization. Furthermore, it introduces the problematics of oil industry in the region upon which it bases its analysis.
Klíčová slova: Arctic; oil; transportation
Název práce: Přeprava surové ropy z Arktického regionu na trh
Autor(ka) práce: Kuba, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Analýza procesu přepravy surové ropy z Arktického regionu s důrazem na vliv regionálních přírodních podmínek. Práce pozoruje tři těžařské lokality, které byly vybrané na základě jejich rozdílných přístupů k přepravnímu procesu. Výsledkem je ucelené shrnutí využitých dopravním prostředků a důvodů skrývající se za jejím využitím. Práce dále obsahuje základní charakteristiku ropného průmyslu v regionu, na které staví svou analýzu.
Klíčová slova: Arktida; ropa; přeprava

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2018
Datum podání práce: 24. 8. 2018
Datum obhajoby: 4. 9. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: