Zajištění dostupnosti IT infrastruktury pro podporu firemních procesů

Název práce: Zajištění dostupnosti IT infrastruktury pro podporu firemních procesů
Autor(ka) práce: Zima, Radek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Dušek, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je podat ucelený přehled o aktuálních technologiích sloužících k zajištění dostupnosti IT infrastruktury v podniku. Autor má zkušenosti nejen s konkrétními technologiemi a přístupy k zajištění vyšší odolnosti jednotlivých komponent serveru vůči výpadku (ukládání dat, napájení, řízení toku vzduchu, ochrana paměti, ?) , ale i se softwarovými produkty, které zajistí redundanci celého serveru. Tento přístup byl otestován i v případové studii, kde proběhla analýza stávající situace ve vybrané společnosti a nalezeny funkce poskytované jednotlivými komponentami infrastruktury. Kromě detailního zmapování situace byla nalezena i slabá místa a doporučeno řešení.
Klíčová slova: business continuity; IT infrastructure; high availability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2005
Datum podání práce: 1. 2. 2005
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3739/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: