Vizuální styl festivalu Jeden svět

Název práce: Vizuální styl festivalu Jeden svět
Autor(ka) práce: Aldabaghová, Viktorie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá definicí firemní identity a jejích prvků, kterými jsou firemní kultura, firemní komunikace, firemní produkt a firemní design, dále vysvětluje pojem image, který s firemní identitou úzce souvisí. Představuje zásady a zákonitosti vizuálního stylu a jeho prvků a vysvětluje význam grafického manuálu. Cílem praktické části je analyzovat vizuální styl festivalu dokumentárních filmů Jeden svět zaměřeného na osvětu o lidských právech. Ohlasy návštěvníků na každoročně měněný vizuál festivalu jsou zjišťovány skrze marketingový výzkum prováděný pomocí dotazníkového šetření
Klíčová slova: Corporate Identity; Vizuální identita; Grafický design; Jeden svět
Název práce: Visual identity of the One World film festival
Autor(ka) práce: Aldabaghová, Viktorie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on definition of corporate identity and its elements (corporate design, corporate communication, corporate product and corporate culture) and explains the concept of image, which is closely related to the corporate identity. It also presents the principles of visual identity and its elements, explains the importance of unified visual identity and the meaning of graphic manual. The aim of the practical part is to analyze the visual style of the documentary film Festival One World that brings awareness of human rights. Visitors' responses to the visual identity of the festival that is being changed every year are established through the marketing research carried out by means of a questionnaire survey.
Klíčová slova: Corporate Identity; Visual Identity; One World

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65083/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: