Investice do Rezidečních Nemovitostí: Dobré Rozhodnutí?

Název práce: Investing in Residential Real Estate: A Smart Decision?
Autor(ka) práce: Kirkerud, Johanne Olimb
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Srivastava, Mohit
Jazyk práce: English
Abstrakt:
My goal for this thesis is to provide a deeper understanding of the housing market in Oslo, by comprehending why and how the prices fluctuates the way they do. In order to do so, I have analyzed the housing prices over the past 18 years. Furthermore, I have performed a regression analysis to understand the main influencing factors affecting the housing prices. I have then calculated the price-to-rent ratio as well as using the Hodrick-Prescott filter to detect if there are any “bubble tendencies” in the housing market in Oslo. Based on this I have been able to understand the underlying factors and whether or not it is a smart decision, investing in residential real estate in any of the specified areas.
Klíčová slova: Investment; Oslo; Housing prices; Residential real estate
Název práce: Investice do Rezidečních Nemovitostí: Dobré Rozhodnutí?
Autor(ka) práce: Kirkerud, Johanne Olimb
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Srivastava, Mohit
Jazyk práce: English
Abstrakt:
My goal for this thesis is to provide a deeper understanding of the housing market in Oslo, by comprehending why and how the prices fluctuates the way they do. In order to do so, I have analyzed the housing prices over the past 18 years. Furthermore, I have performed a regression analysis to understand the main influencing factors affecting the housing prices. I have then calculated the price-to-rent ratio as well as using the Hodrick-Prescott filter to detect if there are any “bubble tendencies” in the housing market in Oslo. Based on this I have been able to understand the underlying factors and whether or not it is a smart decision, investing in residential real estate in any of the specified areas.
Klíčová slova: Housing prices; Oslo; Residential real estate; Investment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2017
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64280/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: